7.9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

NULL


Integracja działań na rzecz rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl
(Numer projektu: 83/MOF/2/2013)

Okres realizacji: 2014 - 2015
Źródło finansowania: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 – 2013
Wartość całkowita: 1 376 465,00 zł
Dofinansowanie: 1 238 818,50 zł

Celem Projektu jest podjęcie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl, prowadzących do poprawy warunków życia jego mieszkańców. W skład MOF wchodzi Miasto Przemyśl wraz z 5 gminami ościennymi: Gminą Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Żurawica.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje opracowanie:
1. Strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego „Przemyśl”.
2. Diagnozy potencjału gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego „Przemyśl".
3. Dokumentacji technicznej dla projektu dot. stworzenia infrastruktury wspierającej rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie MOF Przemyśl.
4. Programu Rewitalizacji dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego „Przemyśl”.

W dniu 29 maja 2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: II kwartał 2015 r.Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl