7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zmiana statutu Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla

W dniu 26 czerwca 2014 r. Rada Miejska w Przemyślu uchwaliła zmianę statutu Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla, która polega na wykreśleniu zapisu dotyczącego wygaśnięcia mandatu członka Rady w sytuacji zakończenia nauki w szkole lub zespole szkół, w którym ten członek uzyskał mandat.

Z propozycją takiej zmiany wystąpili sami członkowie Młodzieżowej Rady, którzy na swoim drugim posiedzeniu w dniu 8 maja 2014 r. przyjęli jednogłośnie wniosek w sprawie zmiany statutu. W uzasadnieniu radni podkreślili, iż zachowanie tego zapisu będzie skutkowało wygaśnięciem mandatu 3 radnych, którzy w roku 2014 kończą naukę w gimnazjum, a w przyszłym roku – kolejnych radnych, przystępujących do egzaminu maturalnego.
W konsekwencji taka sytuacja doprowadzi do konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Jak podkreślili radni, zważywszy na fakt, iż kadencja Młodzieżowej Rady trwa 2 lata, nie będą w stanie skutecznie wypełniać swoich zadań.

W załączeniu treść uchwały.

PDFUchwała Nr 116/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl