17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, ogłoszonych na dzień 27 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 27 sierpnia 2014 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

  • drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/43 i nr 2915/48 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 9:00,
  • drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/45 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 9:30,
  • drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/46 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 10:00,
  • drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/47 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 10:30,
  • drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/49 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 11:00.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl

Opublikował:  | Data publikacji: 22-07-2014 10:53
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-09-2014 12:28