-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych.


INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Ratuszowej 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 3 w budynku przy ul. Hoffmanowej 9 oraz nr 5 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 57, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1278 i nr 1275 obie w obrębie nr 205 oraz nr 1513 w obrębie nr 205.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 28 sierpnia 2014 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 16-07-2014 13:26
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-01-2015 10:00