Trwają bezpłatne szkolenia w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Przemyśla

 

W związku z realizacją projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Przemyśla” realizowanego w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa trwają szkolenia wytypowanych członków gospodarstw domowych, zakwalifikowanych do udziału w projekcie z zakresu obsługi komputera i bezpiecznego korzystania z dostępu do Internetu.

Szkolenia prowadzone są od 16 czerwca do 23 lipca br. przez Zakład Usług Informatycznych Teresa Kotek w Przemyślu z zakresu podstaw obsługi komputera i systemu operacyjnego, pakietu biurowego, Internetu i poczty elektronicznej, przeglądarki internetowej oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych. Do tej pory w szkoleniach wzięło udział już 70 osób.

Nabór gospodarstw domowych przeprowadzony został zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych z terenu miasta Przemyśla, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Udział w projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. 

 

Wydział Funduszy Europejskich

i Strategii Rozwoju

JPGNULL (1,48MB)

JPGNULL (1,39MB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 16-07-2014 09:06 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-10-2014 09:30

Na skróty