30 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zmiana przepisów ustawy dotyczącej zasad prowadzenia zbiórek publicznych

Informacja o zmianach przepisów ustawy dotyczącej zasad prowadzenia zbiórek publicznych

 

Zbiórki publiczne po nowemu
15/07/2014 r.

Informuję, że z dniem 18 lipca 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych, która znosi obowiązek uzyskania pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej, wprowadzony ustawą z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.732).


Chodzi o zniesienie istniejącego od 1933 r. obowiązku występowania do władzy o zgodę na zbiórkę publiczną.


Ustawa wejdzie w życie 18 lipca 2014 r. - została opublikowana w Dzienniku Ustaw 17 kwietnia: dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498 


Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych zamieszczony jest w serwisie Rządowego Centrum Legislacji: legislacja.rcl.gov.pl/lista/519/projekt/199703/katalog/199741


Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.


Akty prawne dotyczące wprowadzanych zmian:


1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiórkach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 732).
2. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. 2014 poz. 498).
3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz. U. 2014 poz. 833).


Źródło inf:  http://isap.sejm.gov.pl/ Sejm RP , Internetowy System Aktów Prawnych


• Od 18 lipca 2014 r. nie będzie już wydawanych pozwoleń w formie decyzji administracyjnych  na zbiórki publiczne.
• Zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli zbiórek gotówki i darów w przestrzeni publicznej) będzie można dokonywać pocztą lub elektronicznie – ta druga forma jest preferowana m.in. dlatego, że jest szybsza. Aby dokonać zgłoszenia elektronicznie należy posiadać  podpis elektroniczny lub bezpłatny „profil zaufany” tzn. podpis elektroniczny przeznaczony do kontaktu obywateli
z administracją, który można założyć na portalu  www.ePUAP.gov.pl.

• Zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy - można będzie prowadzić od 18 lipca 2014 r. bez dodatkowych formalności.
• W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i darów wystarczy od 18 lipca 2014 r. proste zgłoszenie na ogólnopolskim portalu http://www.zbiórki.gov.pl/ , który właśnie powstaje i gdzie będą także publikowane sprawozdania.
• Od 18 lipca 2014 r. zniesiona zostaje opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.
• Dotychczasowe pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wydane w formie decyzji administracyjnej  przed wejściem w życie nowej ustawy nadal będą obowiązywały – zbiórki te będą rozliczane na dotychczasowych zasadach.

Więcej informacji:


strona internetowa : Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
https://mac.gov.pl/projekty/zbiorki-publiczne-po-nowemu 
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:
https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/nowe-zasady-zbiorek-publicznych 

 

         

 

 

PDFUstawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

DOTZbiórki publiczne

PDFRozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji

PDFObwieszczenie Marszałka Sejmu RP

Opublikował:  | Data publikacji: 16-07-2014 07:53
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-10-2014 09:30