Apel do mieszkańców miasta Przemyśla o niedokarmianie bezdomnych zwierząt

W związku z występowaniem coraz większej liczby dzików na terenie miasta Przemyśla, działając w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców miasta zwracamy się do mieszkańców o niedokarmianie bezdomnych zwierząt, zabezpieczanie pojemników na odpady znajdujące się przy domach jednorodzinnych oraz prawidłowe utrzymanie zieleni przez właścicieli trenów poprzez jej sukcesywne wykaszanie.

Dokarmianie bezdomnych zwierząt przynosi tylko połowiczne korzyści, ponieważ pozostawiane odpadki stanowią pożywienie zarówno dla lisów, które również są coraz bardziej widoczne na terenie miasta jak też dla dzików, które stanowią realne zagrożenie dla mieszkańców. Także niezabezpieczone i pozostawione sady, nieuprawiane działki i nieużytki rolne porastające różnego rodzaju roślinnością stanowią idealną bazę pokarmową oraz są dobrym terenem dla zwiększania populacji dzików, które nieodstraszane będą występować w coraz większej ilości. Dlatego jeżeli chcemy już pomoc bezdomnym zwierzętom to posprzątajmy niedojedzone przez nich resztki, zabezpieczmy odpowiednio wyrzucone odpadki oraz dbajmy o przydomową zieleń, działki, ogrodzenie w sadzie, a dziki nie mając dostępu do pożywienia będą zmuszone odejść.

Celem pomocy zwierzętom prosimy o kontaktowanie się ze Schroniskiem dla Bezdomnych zwierząt oraz Lecznicą Dla Zwierząt Andrzej Fedaczyński & Radosław Fedaczyński.

Linki do stron:
http://www.schroniskoorzechowce.pl/
http://www.lecznica-ada.pl/

Opublikował(a):  Data publikacji: 15-07-2014 15:36 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-10-2014 09:29

Na skróty