6.9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie-oferta Stowarzyszenia dla Przemyśla "Regia Civitas" w Przemyślu

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 03.07.2014 r. Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas" w Przemyślu złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. "Przemyskie Święto Ulic" w Przemyślu

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas" w Przemyślu spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl  art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w okresie od 10.07.2014 r. do dnia 16.07.2014 r. można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnie zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę ze Stowarzyszeniem dla Przemyśla "Regia Civitas" w Przemyślu o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

Prezydent
Miasta Przemyśla

Robert Choma

 

PDFZałącznik do ogłoszenia

PDFOgłoszenie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl