Ogłoszenie-oferta Stowarzyszenia dla Przemyśla "Regia Civitas" w Przemyślu

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 03.07.2014 r. Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas" w Przemyślu złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. "Przemyskie Święto Ulic" w Przemyślu

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas" w Przemyślu spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl  art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w okresie od 10.07.2014 r. do dnia 16.07.2014 r. można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnie zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę ze Stowarzyszeniem dla Przemyśla "Regia Civitas" w Przemyślu o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

Prezydent
Miasta Przemyśla

Robert Choma

 

PDFZałącznik do ogłoszenia (4,03MB)

PDFOgłoszenie (325,02KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 15-07-2014 11:12 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 25-11-2014 12:26

Na skróty