10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości przy ul. Sobótki, dz. nr 403/4 w obr. 211.

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje,


że w dniu 30 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 11:00, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl oznaczonej jako działka nr 403/4 o pow. 0,0185 ha w obr. 211, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00072992/5, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 402 w obr. 211 m. Przemyśla.
        Cena sprzedaży ww. nieruchomości ustalona została na kwotę 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).

Opublikował:  | Data publikacji: 14-07-2014 08:19
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-08-2014 15:02