6.9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 10 lipca 2014 r. o godz. 1000 Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, przeprowadził

GL-I.7150.7.2014.JS4                                                         

Przemyśl dnia 10 lipca 2014 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla

informuje, że w dniu 10 lipca 2014 r. o godz. 1000 Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl  lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukcję na oddanie w najem  niżej wymienionych lokali użytkowych położonych w budynkach przy:

 

1)       ul. Ratuszowa 8               -        najwyższą miesięczną stawkę czynszu

zaoferował: Tomasz Wójcik

2)      ul. Ratuszowa 12              -           najwyższą miesięczną stawkę czynszu

zaoferował: Krzysztof Wasiewicz

3)      ul. Mickiewicza 27            -        najwyższą miesięczną stawkę czynszu

zaoferowała: Katarzyna Krawczyk

                       

                Wadia wpłacone przez ww. osoby, które wygrały aukcję zalicza się na poczet kaucji zabezpieczających lokale.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego w razie uchylenia się osoby, która wygrała aukcję, od zawarcia umowy o najem lokalu w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

              Wygrywający aukcję jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej) o kwotę odpowiednio:

 

1)       200,00 (słownie złotych:  dwieście  00/100) –  ul. Ratuszowa  8,

2)       4000,00 zł (słownie złotych:  cztery tysiące  00/100) –  ul. Ratuszowa 12         

3)       50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100) – ul. Mickiewicza 27

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl