Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Ratuszowa 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mies

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Ratuszowa 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 1 w budynku przy ulicy Dworskiego 31, nr 6 w budynku przy ulicy Przecznica Wałowa 4, nr 7 w budynku przy ulicy Glazera 34, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1056 w obrębie nr 207, nr 678 w obrębie nr 207, nr 799 w obrębie 205 m. Przemyśla.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 22.08.2014 r.

Opublikował(a):  Data publikacji: 10-07-2014 14:26 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 26-01-2015 09:58

Na skróty