9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, ogłoszonych na dzień 06 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 6 sierpnia 2014 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

  • przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1052 o pow. 0,0517 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, położonej przy ul. Dworskiego, godz. 9:00;
  • przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 403/3 o pow. 0,2890 ha w obrębie 211 m. Przemyśla, położonej przy ul. Sobótki, godz. 9:30;
  • II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1028 i działka nr 1259/2 o łącznej pow. 0,3641 ha w obrębie 214 m. Przemyśla, położonej przy ul. Sieleckiej, godz. 10:00;
  • II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 33, działka nr 39 i działka nr 890 o łącznej pow. 0,0791 ha w obrębie 215 m. Przemyśla, położonej przy ul. Lwowskiej, godz. 11:00.

        Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

       Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  oraz www.przemysl.pl.

Opublikował:  | Data publikacji: 08-07-2014 08:50
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-08-2014 09:24