9.6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Komunikat w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

W wyniku przeprowadzonej w dniu 3.07.2014 r. rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Przemyśl, 1160 uczniów zostało zakwalifikowanych do I klas. Możliwość dalszego  kształcenia zapewniono aż 95% uczniów biorących udział w naborze elektronicznym.

Wyniki ww. postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 4.07.2014 r. do godz. 9.00. Do dnia 7.07.2014 r. do godz.15.00 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie do szkół oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. W dniu 8.07.2014 r. do godz. 10.00 opublikowane zostaną listy przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc.

Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani (5%) mogą ubiegać się o przyjęcie do szkół w rekrutacji uzupełniającej.

Harmonogram przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej :

  • do dnia 9.07.2014 r. do godz.15.00 - składanie podań do szkół,
  • w dniu 10.07.2014 r. do godz. 9.00 - opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym,
  • w dniu 10.07.2014 r. do godz. 14.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  • w dniu 10.07.2014 r.  do godz. 15.00 opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym oraz wolnych miejsc.
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl