12.3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej przy ul. Łukasińskiego- lokal użytkowy nr 3 (garaż)

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, został wywieszony wykaz przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, lokalu użytkowego nr 3 (garażu) o powierzchni użytkowej 15,41 m2, wraz z udziałem wynoszącym 172/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka nr 1520 o powierzchni 0,0258 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00060304/9 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) upływa w dniu 06 sierpnia 2014 r.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl