9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości położonych przy ul. Szkolnej, dz. nr 1131/1, nr 1131/2 i nr 1131/3 w obr. 214.

I N F O R M A C J A 


          Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, zostały wywieszone wykazy nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w obrębie 214 miasta Przemyśla przy ul. Szkolnej, oznaczonych jako:
- działka nr 1131/1 o pow. 0,0757 ha, objęta KW Nr PR1P/00063068/3,
- działka nr 1131/2 o pow. 0,0843 ha, objęta KW Nr PR1P/00063068/3,
- działka nr 1131/3 o pow. 0,0934 ha, objęta KW Nr PR1P/00063068/3,
każda z udziałem 1/3 niewydzielonych części działek: nr 1131/4 obręb 214, objęta KW Nr PR1P/00063068/3 i nr 1134/2 obręb 214, objęta KW Nr PR1P/00063249/6, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów.
  
          Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) upływa w dniu 04 sierpnia 2014 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 23-06-2014 13:04
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-08-2014 09:32