12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydenta Miasta Przemyśla

Ogłasza nabór chętnych do udziału w II edycji (rok 2015) zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z tereny Gminy Miejskiej Przemyśl” realizowanego w ramach Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl na lata 2013 – 2032”

Program współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Zapraszam do uczestnictwa w Programie Usuwania Azbestu z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl w roku 2015.
Zakres Programu obejmuje: demontaż pokrycia dachowego (lub zbieranie) załadunek, transport oraz unieszkodliwienie materiału budowlanego zawierającego azbest.
Przewidywane koszty które zobowiązany będzie ponieść uczestnik Programu wyniosą:
- w przypadku demontażu pokrycia dachowego, transportu oraz unieszkodliwienia – 1,70 zł / m2
- w przypadku zbierania, załadunku, transportu i unieszkodliwienia – 0,90 zł / m2


Do niniejszej informacji zostało załączone oświadczenie dotyczące uczestnictwa w Programie.
Wypełnione oświadczenia proszę składać w terminie do dnia 15 września 2014r w Kancelarii  Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Rynek 1.


Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu 16 675 20 44

DOToświadczenie stony uczestniczącej w Programie edycja 2015 (36,50KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 18-06-2014 13:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-06-2014 13:32