6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Ratuszowej 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl l

 INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Ratuszowej 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 57 w budynku przy ul. Bpa J. Glazera 40, nr 7 w budynku przy ul. J. I. Kraszewskiego 10, nr 46 w budynku przy ul. Popielów 1, nr 7 w budynku przy ul. Franciszkańskiej 21, nr 1A w budynku przy ul. A. Mickiewicza 41 oraz nr 26 w budynku przy ul. W. St. Reymonta 15, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 794 w obrębie nr 205, nr 1128 i nr 1125/3 – podwórko obie w obrębie nr 205, nr 1062 i nr 1063 obie w obrębie nr 205, nr 739 w obrębie nr 207, nr 557 i nr 555 – podwórko obie w obrębie nr 207 oraz nr 1957 w obrębie nr 207.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 tekst jedn.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 31 lipca 2014 r.

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 18-06-2014 12:15
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-01-2015 09:56