INFORMACJA dla rodzin wielodzietnych 3+ z terenu miasta Przemyśla.

Uprzejmie informuję, że rodziny wielodzietne z 3 i więcej dzieci mogą ubiegać się o przyznanie Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny. Karta upoważnia do różnych ulg w tym m.in. w instytucjach kultury województwa podkarpackiego mających swoją siedzibę na terenie miasta Przemyśla tj.: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

Jednostką koordynującą Program „Wojewódzka Karta Rodziny Wielodzietnej” jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, tel. 17 850 83 21
e-mail:

Informacja na temat programu tutaj

Katalog ulg i zwolnień tutaj

 

JPGNULL (10,00KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 17-06-2014 13:34 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 18-08-2014 11:29

Na skróty