9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rządowa Karta Dużej Rodziny

Rządowa Karta Dużej Rodziny

Rada Ministrów przyjęła program pomocy dla rodzin wielodzietnych, w ramach którego wprowadzona zostaje z dniem 16.06.2014r. Karta Dużej Rodziny. Jest to dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.

Program jest podstawą do wprowadzenia licznych udogodnień dla rodziców i dzieci z rodzin wielodzietnych. W praktyce chodzi o zniżki w opłatach za wstęp do instytucji podległych poszczególnym ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych. Do programu będą mogły przystąpić także inne instytucje niż podległe ministrom, np. jednostki organizacyjne funkcjonujące na różnych szczeblach samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa prywatne.

W przypadku przyznania rodzinom wielodzietnym uprawnień przez właściwych ministrów jak również przez inne podmioty, wykaz tych uprawnień oraz instytucji je przyznających będzie  zamieszczany na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Karta ma być przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Będzie wydawana bezpłatnie. Ma to być dokument identyfikujący członka rodziny wielodzietnej.

Rodzice mają otrzymywać Kartę Dużej Rodziny bezterminowo, a dzieci: do ukończenia 18 roku życia; do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki; bez ograniczeń wiekowych gdy mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (na czas jego ważności).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Leszczyńskiego 3 tel.: 16 675 05 60  będzie wydawał :

1) Karty Dużej Rodziny - dla rodzin wielodzietnych,

2) Karty „Przemyska Rodzina 3+” – dla rodzin zastępczych.

 Rządowa Karta Dużej Rodziny będzie uprawniała również do korzystania z programu samorządowego „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” na terenie miasta Przemyśla.

Rodziny zastępcze, nie spełniające warunków do otrzymania Karty Dużej Rodziny w ramach programu rządowego, nadal mogą ubiegać się o wydanie Karty „Przemyska Rodzina 3+” i na jej podstawie korzystać z przysługujących uprawnień w ramach programu samorządowego „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” na terenie miasta Przemyśla.

Wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu samorządowego tutaj

PDFKDR_rozporządzenie_27_05_14 (822,67KB)

DOTWniosek o przyznanie KDR (79,00KB)

PDFKDR_uchwała_27_05_14 (506,48KB)

JPGNULL (88,20KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 16-06-2014 13:20
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-08-2014 11:28