14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 16 lipca 2014 r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1U przy ul. Barskiej 11 w Przemyślu, godz. 11.30

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 16 lipca 2014 r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1U przy ul. Barskiej 11 w Przemyślu, godz. 1130

Przetarg odbędzie się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 10a oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10a, III piętro, pokój nr 313, tel. (16) 675-21-09, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl,   http://www.przemysl.pl

 

Opublikował:  | Data publikacji: 16-06-2014 12:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-09-2014 12:28