19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonym przetargu na dzień 16 lipca 2014 r.

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 16 lipca 2014 r. został ogłoszony następujący przetarg:

- czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,  oznaczonej jako działka nr 1331/1 w obrębie 207, położonej przy ul. Tatarskiej 3, godz. 11:00.

Przetarg odbędzie się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http.://www.przemysl.pl.

Opublikował:  | Data publikacji: 11-06-2014 13:23
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-07-2014 08:49