16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Międzynarodowa konferencja na temat edukacji czytelniczej i medialnej – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk podsumowująca projekt READWAY – looking for attractive and effective ways to develop interest in reading - 13 czerwca 2014r.

                                                                                               

Readway – looking for attractive and effective ways to develop    
interest in reading”
Comenius Regio - nr 2012-1-PL1-COM13-285631
                                                           


Międzynarodowa konferencja na temat edukacji czytelniczej i medialnej – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk podsumowująca projekt READWAY – looking for attractive and effective ways to develop interest in reading

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a szczególnie nauczycieli - polonistówi bibliotekarzy do udziału w konferencji dotyczącej  edukacji czytelniczej i medialnej, podczas której partnerzy i praktycy z Przemyśla oraz z Kraju Związkowego Styria – miasta Graz i Fehring będą prezentować innowacyjne rozwiązania mające zachęcić młodzież i dzieci do czytania.


Konferencja odbędzie się w dniu 13.06.2014 r. w Przemyślu o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego, Rynek 1. Podczas konferencji planowane są między innymi prezentacje i wystąpienia partnerów projektu z Przemyśla – Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej,II Liceum Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum Nr 1 w Przemyślu oraz partnerów z Grazu i Fehring, przegląd krótkich form filmowych autorstwa młodzieży z II LO i Gymnasium Neue Mittelschule z Fehring. Z kolei p. Dorota Karkut, dr nauk humanistycznych i wykładowca Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego  zaprezentuje odczyt pt. „Pochwała czytania, czyli o wartości życia wśród książek”.


Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. „Readway – looking for attractive and effective ways to develop interest in reading” – READWAY w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych,  finansowanego ze środków Programu Unii Europejskiej  „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerskie Projekty Regio, w ramach podpisanej umowy  nr 2012-1-PL1-COM 13-285631 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu. Projekt realizowany jest przy współpracy z partnerami ze Styrii (Austria): z Urzędem Kraju Związkowego Styria/Wydział ds. Europy, Kultury i Współpracy z Zagranicą, Centrum Czytelnictwa - Instytutem ds. Organizacjii Rozwoju Bibliotek oraz Pedagogiki Czytelnictwa w Grazu oraz Gimnazjum „NMS Fehring”.Z Przemyśla oprócz Urzędu Miejskiego - koordynatora projektu, w projekcie uczestniczą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, II Liceum Ogólnokształcące oraz Gimnazjum Nr 1.


Wspólny polski-austriacki projekt obejmował wymianę doświadczeń i promocję dobrych praktyk na temat edukacji czytelniczej i medialnej młodzieży. Przez prawie dwuletni okres trwania projektu były podejmowane różne działania na rzecz rozwoju czytelnictwa, wzmocnienia chęci do czytania i uatrakcyjnienia oferty edukacyjno-czytelniczej dla uczniów i nauczycieli w Przemyślu.

 

DOTMiędzynarodowa konferencja na temat edukacji czytelniczej i medialnej – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk podsumowująca projekt READWAY – looking for attractive and effective ways to develop interest in reading - 13 czerwca 2014r.

Opublikował:  | Data publikacji: 11-06-2014 12:19
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-07-2014 10:55