-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia - działka nr 433 obr. 202

INFORMACJA


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00063463/2,  oznaczonej jako działka nr 433 o powierzchni 0,0056 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) upływa w dniu 22 lipca 2014 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 10-06-2014 10:05
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-08-2014 09:32