Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej przy ul. Piotra Skargi 18

O G Ł O S Z E N I E

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 205 m. Przemyśla przy ul. Piotra Skargi 18, oznaczonej jako działka nr 1662 o powierzchni 0,0370 ha, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00053430/9 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) upływa w dniu 22 lipca 2014 r.

Opublikował(a):  Data publikacji: 10-06-2014 09:51 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 22-08-2014 09:32

Na skróty