Budżet obywatelski po raz drugi. Zapraszamy do składania wniosków.

Szanowni Państwo,
Po ubiegłorocznym wielkim, pozytywnym doświadczeniu, jakim były konsultacje w sprawie inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z zapowiedzią, zapraszam mieszkańców Przemyśla do składania projektów obywatelskich do budżetu na 2015 rok. Poniżej znajdziecie Państwo, nowy, poprawiony i uściślony Regulamin Budżetu Obywatelskiego, terminarz konsultacji, a także wzory kart: formularza zgłoszeniowego i karty do głosowania.

Zwiększyliśmy ogólną kwotę, która zostanie przeznaczona na projekty obywatelskie w następnym roku – będzie to 1.5 mln zł. Myślę, że za kilka miesięcy widoczny będzie efekt konsultacji ubiegłorocznych i będzie to najlepszy dowód na to, że warto przyłączyć się do tej inicjatywy. Wszystkie cztery wybrane w głosowaniu projekty są w końcowym etapie formalnego przygotowania (projekty i przetargi) i niedługo przystąpimy do ich realizacji. 

Tak jak poprzednio liczę na jak najszersze włączenie się Przemyślan w proces tworzenia budżetu. Każdy pomysł, który mieści się w ramach Regulaminu ma szanse zostać zrealizowany, wszystko zależy od Państwa mobilizacji i tego, jak będzie on odpowiadał na Wasze potrzeby, sąsiadów z ulicy, dzielnicy, czy też całego Przemyśla. Nasze miasto pięknieje, z roku na rok staje się lepszym miejscem do życia, zmienia się dla nas -mieszkańców. Dlatego tak ważne jest to, aby zmieniało się tak, jak tego sami oczekujemy.


Prezydent Miasta
Robert Choma


Terminarz konsultacji został podzielony na trzy etapy:

Etap I – od 09.06.2014 do 27.06.2014

Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów do budżetu obywatelskiego na 2014 rok.

Formularz zgłaszania projektów jest dostępny do pobrania >> tutaj (pdf) i >> tutaj (doc), a także w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu (Rynek 1, parter). Wypełniony formularz należy wysłać listem na adres Urzędu Miejskiego w Przemyślu (ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl) z dopiskiem „Budżet Obywatelski” lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej. Zgłoszenia można dokonać również przez Internet, przesyłając wypełniony formularz na adres:


Etap II – od 30.06.2014 do 29.07.2014.

Weryfikacja zgłoszonych projektów

Weryfikację przeprowadzą merytoryczne jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego m.in. pod kątem zgodności z dokumentami planistycznymi i rzeczywistego kosztu realizacji. Projekty zostaną także zaopiniowane przez właściwe Zarządy Osiedli. Listę dopuszczonych do głosowania zgłoszeń wraz z kodem projektu ogłosimy 30 lipca na naszej stronie internetowej - www.przemysl.pl

Etap III – 31.07.2014. – 31.08.2014

Głosowanie nad projektami

O wyborze projektów do realizacji zadecydują mieszkańcy Miasta, którzy w dniu głosowania posiadają czynne prawo wyborcze - w drodze bezpośredniego głosowania. Głosować będziecie mogli Państwo poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny, która będzie umieszczona w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, poprzez przesłanie na adres Urzędu Miejskiego (ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl) karty do głosowania - do pobrania >> tutaj (pdf) z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski–GŁOSOWANIE” lub na naszej stronie internetowej www.przemysl.pl wypełniając formularz KARTY DO GŁOSOWANIA.

Głosować będzie można tylko na jeden projekt. Ostateczne wyniki, czyli listę projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok, ogłosimy nie później niż 19 września 2014r.

 

Regulamin 

Budżetu Obywatelskiego

na 2015 rok

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 06-06-2014 14:24 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 21-08-2014 11:26

Na skróty