2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości do zbycia - dz. nr 1561 w obr. 207.

         I N F O R M A C J A          

    

                     Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Juliusza Słowackiego, oznaczonej jako działka nr 1561 o pow. 0,0690 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętej
KW Nr PR1P/00062803/1, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) upływa w dniu 18 lipca 2014 r.  

Opublikował:  | Data publikacji: 06-06-2014 13:27
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-08-2014 09:32