11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Starania Gimnazjum nr 3 o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie

29 maja w Gimnazjum nr 3 odbyło się bardzo uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej. Oprócz Dyrekcji i nauczycieli, wzięli w nim udział zaproszeni goście, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. Powodem miłego spotkania był fakt starania się przez szkołę o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ). O przyznanie takiego certyfikatu może ubiegać się szkoła, która w koncepcji swojej pracy ma wpisane działania z zakresu promocji zdrowia, a także jest członkiem wojewódzkiej sieci SzPZ i posiada wojewódzki certyfikat od conajmniej 3 lat. Krajowy certyfikat nadaje szkole Minister Edukacji Narodowej na podstawie rekomendacji udzielonej przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie działającą przy Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Posiedzenie Rady Pedagogicznej rozpoczął Pan Dyrektor, który przywitał zebranych, w tym gości: Panią Elżbietę Tarnawską - Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu UM, Panią Barbarę Majchrowicz – Wizytatora z Oddziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty, Panią Krystynę Krakowską-Zając – koordynatora rejonowej sieci SzPZ, Panią Małgorzatę Wajdę - koordynatora z SP nr 15, Panią Elżbietę Pietrusiak - koordynatora z SP nr 1 i Pana Piotra Pilcha - Dyrektora Oddziału PCEN w Przemyślu. Głos zabrała też Pani Jolanta Chmielewska - szkolny koordynator SzPZ. Następnie uczniowie wzięli udział w części artystycznej. Montaż słowno-muzyczny: "Ziemia-człowiek-radość", który przygotowała Pani Małgorzata Klepacka a o jego oprawę muzyczną zadbała Pani Barbara Terlecka, wprowadził wszystkich w tematykę prozdrowotną oraz ekologiczną. Całość widowiska została dopełniona przez dekorację, wykonaną przez Panią Jolantę Kozłowską. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie ewaluacji działań, które społeczność szkolna podejmowała w ciągu ostatnich 3 lat, a które dotyczyły założeń programu SzPZ. Po prezentacji wyników analizy pięciu standardów edukacyjnych, głos zabrała Pani Krystyna Krakowska-Zając, która wyróżniła prozdrowotną działalność szkoły oraz doceniła wysiłek oraz zaangażowanie nauczycieli, rodziców i uczniów. Po części merytorycznej, wszystkich zebranych zaproszono na poczęstunek, gdzie królowały wyłącznie zdrowe oraz bardzo kolorowe i aromatyczne potrawy, przygotowane z ekologicznych składników.

JPGNULL (147,87KB)

JPGNULL (122,46KB)

JPGNULL (142,40KB)

JPGNULL (144,80KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 06-06-2014 10:46
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-06-2014 10:46