9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej.

Informujemy o ogłoszeniu naboru kandydatów spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych lub osób wskazanych przez organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 r.

 

W załączeniu ogłoszenie w sprawie naboru oraz formularz zgłoszeniowy.

DOTOgłoszenie+Formularz zgłoszeniowy (38,00KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 04-06-2014 14:20
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-08-2014 11:28