17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Są już wyniki sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępną informację o wynikach sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej. Średni wynik uzyskany przez szóstoklasistów w Polce to 25,82 pkt, natomiast w woj. podkarpackim  –  26,33 pkt (na 40 możliwych).

Na tle powyższych wyników przemyskie szkoły podstawowe wypadają bardzo dobrze. Wszystkie plasują się powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej. W 9 – stopniowej skali staninowej szkoły przemyskie uzyskały wyniki: 6 (wyżej średni), 7 (wysoki) i 8 (bardzo wysoki).  Najlepszy wynik w tym roku osiągnęła Szkoła Podstawowa Nr 16 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi (29,7 pkt, 8 stanin).

Lp

Nazwa szkoły

Stanin

Średni wynik

1

Szkoła Podstawowa Nr 1

6

26,52

2

Szkoła Podstawowa Nr 4

7

28,34

3

Szkoła Podstawowa Nr 5

7

27,71

4

Szkoła Podstawowa Nr 6

7

27,82

5

Szkoła Podstawowa Nr 11

7

28,63

6

Szkoła Podstawowa Nr 14

7

28,18

7

Szkoła Podstawowa Nr 15

6

27,51

8

Szkoła Podstawowa Nr 16

8

29,7

9

Szkoła Podstawowa Nr 17

6

27,14

Dla przypomnienia, sprawdzian szóstoklasistów uczniowie pisali 1 kwietnia. Jest to jeden z obowiązkowych egzaminów zewnętrznych. Jego wynik nie wpływa na to, czy uczeń skończy szkołę podstawową, jednak każdy musi do niego przystąpić.

Opublikował:  | Data publikacji: 03-06-2014 14:20
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-12-2014 08:28