-0.4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych przetargach na dzień 09 lipca 2014 r.

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 09 lipca 2014 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:


- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 200/2 w obrębie 209 m. Przemyśla, położonej przy ul. Przerwa, godz. 9:00,

- piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1623/2 w obrębie 207  m. Przemyśla, położonej przy ul. Artura Grottgera 3, godz. 9:30,

- drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2916/4 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Wyszyńskiego, godz. 10:00,

- drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2916/5 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Wyszyńskiego, godz. 10:30,

- drugi przetarg ustny nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 389 i działka nr 399 w obrębie 207 m. Przemyśla, położonej przy ul. Czarnieckiego, godz. 11:00.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl