12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i ul. Ratuszowa 10A, został wywieszony wykaz lokalu użytkowego nr 2a, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonego w budynk

 

GL-I.6840.7.2014.AM8       

 

I N F O R M A C J A

                                                                                                        

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i ul. Ratuszowa 10A, został wywieszony wykaz lokalu użytkowego nr 2a, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonego w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, na działce nr 703 o pow. 0,0220 ha w obrębie 207 miasta Przemyśla, objętej KW Nr PR1P/00052932/3, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 t.j.) upływa w dniu  17.07.2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 03-06-2014 12:29
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-01-2015 09:55