9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. Parkowej.

I N F O R M A C J A 

         Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Parkowej, oznaczonej jako działka nr 1295/1 o pow. 0,0409 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętej KW Nr PR1P/00006775/5, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

         Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) upływa w dniu 11 lipca 2014 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 30-05-2014 15:01
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-08-2014 09:32