8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i ul. Ratuszowa 10A, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonej d

Przemyśl, dnia 26 maja 2014 r.

GL-I.6840.50.2013.AM8       

 

I N F O R M A C J A

                                                                                                        

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i ul. Ratuszowa 10A, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 207 miasta Przemyśla, oznaczonej jako działka nr 1652 o pow. 0,0185 ha, objętej KW Nr PR1P//00052768/0, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w częściach niewydzielonych na rzecz właścicieli lokali nr 1, 3, i 6 w budynku przy ul. Moniuszki 1 oraz właściciela lokalu nr 8 w budynku przy ul. Tarnawskiego 7.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 t. j.) upływa w dniu  8.07.2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 30-05-2014 07:44
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-05-2014 07:46