11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. Sobótki.

I N F O R M A C J A


          Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Sobótki, oznaczonej jako działka nr 403/4 o pow. 0,0185 ha w obrębie 211 m. Przemyśla, objęta KW Nr PR1P/00072992/5, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.
         Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwow nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518) upływa w dniu 8 lipca 2014 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 27-05-2014 10:57
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-08-2014 09:32