13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

NSA uchylił wyrok WSA w Rzeszowie w sprawie śmieci

6 maja br. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu od wyroku WSA w Rzeszowie, uchylił zaskarżony wyrok stwierdzający nieważność uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sprawa została przekzana WSA w Rzeszowie do ponownego rozpatrzenia. Powyższa sentencja oznacza także, że odpadła sankcja "wstrzymania uchwały Nr 2/2013" i może ona być wykonywana za okres od 1 lipca 2013r. do czasu jej uchylenia przez uchwałę Nr 169/2013.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl