23 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Ratuszowa 10A został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszk


INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Ratuszowa 10A został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych, nr 7 w budynku przy  ul. Dworskiego 71, nr 2 w budynku przy ul. Kraszewskiego 10, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 69 w obr. 212, nr 1128 i 1125/3 – stanowiąca podwórko, obie w obr. 205.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 j.t.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 07.07.2014 r.

 

 

 

 

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 22-05-2014 13:15
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-01-2015 09:55