9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie.

Opublikował:  | Data publikacji: 22-05-2014 10:33
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-05-2014 10:34