2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Ratuszowej 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl l

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Ratuszowej 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 86 w budynku przy ul. Monte Cassino 16B, nr 13 w budynku przy ul. Ofiar Katynia 8a, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1179 i nr 1192 oraz nr 1176 i nr 1190 – droga osiedlowa wszystkie w obrębie nr 203, nr 54 obręb nr 215.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 tekst jedn.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 02 lipca 2014 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 21-05-2014 15:22
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-01-2015 09:10