22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Drugie spotkanie zespołu ds. opracowania uchwały w sprawie powołania przemyskiej Rady Seniorów

W dniu 15 maja 2014 r. w Centrum Terapii i Rehabilitacji Caritas Archidiecezji Przemyskiej przy ul. Popiełuszki 5 w Przemyślu odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. opracowania uchwały w sprawie powołania przemyskiej Rady Seniorów.

Miejsce spotkania wybrano nieprzypadkowo. Centrum jest placówką służącą osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym. Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej ks. Artur Janiec przedstawił szczegółowo funkcjonowanie ośrodka oraz plany związane m.in. z działalnością na rzecz osób starszych. Przy tej okazji Ks. Dyrektor zapewnił o woli ścisłej współpracy z Radą Seniorów.

Następnie członkowie zespołu dyskutowali nad projektem statutu Rady Seniorów. Zaproponowano m.in. piętnastoosobowy skład Rady, w tym po dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta. Przeanalizowano zadania Rady oraz tryb wyboru i organizację jej działania. Wiele miejsca poświęcono na określenie kryterium doboru członków Rady ze względu na wiek.  

Na zakończenie spotkania omówiono dalszy tok prac nad projektem uchwały.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 20-05-2014 13:57
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-05-2014 13:43