20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyśl moja mała Ojczyzna

 Dnia 30 kwietnia 2014r. w Szkole Podstawowej nr 11 odbyła się XII edycja konkursu Przemyśl moja mała Ojczyzna. Konkurs  przygotowany był przez przez panie: Małgorzatę Banicką i Elżbietę Oleszek. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań historią własnego miasta-małej Ojczyzny oraz kształtowanie postawy patriotycznej wśród młodych ludzi.

Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Przemyśla  Robert Choma.

Do konkursu przystąpiło 12 szkół:  Szkoła Podstawowa nr 1,Szkoła Podstawowa nr 5 , Szkoła Podstawowa nr 6, 1 Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa 15, Szkoła Podstawowa w Ujkowicach, Szkoła Podstawowa w Ostrowie,  Szkoła Podstawowa w Grochowcach,  Szkoła Podstawowa w Hermanowicach, Szkoła Podstawowa w  Medyce,  Szkoła Podstawowa w Krównikach  i gospodarze konkursu Szkoła Podstawowa nr 11. Uczniowie mieli za zadanie m.in. rozwiązać test, „czytać „ z planu miasta oraz opowiedzieć wylosowaną  legendę autorstwa J. Błońskiego. Na podstawie uzyskanych punktów:

            I miejsce zajął zespół z SP 15 w składzie:

            Weronika Jajuga

            Gabriela Adamczyk

            Anna Oliwia 

            II miejsce zajął zespół z SP 6 w składzie:

            Julia Witkowska

            Paulina Strylewicz

            Patryk Kuniec

            III miejsce zajął zespół z SP w Ostrowie w składzie:

            Oliwia Fednar

            Joanna Kozar

            Jakub Rodzeń

Nagrody  uczestnikom konkursu zostały wręczone przez: panią Elżbietę Tarnawską Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, paną Beatę Kosicką-Siwak Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Przemyślu, przedstawicieli  biur poselskich pana  Marka Rząsę reprezentowała pani Sabina Motowidło  i pana  Piotra Tomańskiego reprezentował pan Tomasz Wardęga.

Tego samego dnia nastąpiło też rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, którego tematem były walory miasta Przemyśla. Komisja w składzie: pan Bruno Lemek i  pan Jacek Błoński wyłoniła  zwycięzców:

            I miejsce zajęła Patrycja Strylewicz z SP 6

            II miejsce zajęła Wiktoria Jedynak z SP Ostrów

            III miejsce zajęła Patrycja Kozioł z SP 5

Nagrody dla uczestników XII edycji konkursu ufundowali: Wydział Edukacji i Sportu, Wydział Promocji i Turystyki, Poseł na sejm RP P. Marek Rząsa, Poseł na sejm RP P. Piotr Tomański, który przyjął równocześnie patronat honorowy nad XII edycją konkursu.

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 20-05-2014 12:50
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 20-05-2014 12:52