16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Sobótki


I N F O R M A C J A 


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Sobótki, oznaczonej jako działka nr 403/3 o pow. 0,2890 ha w obrębie 211 m. Przemyśla, objęta KW Nr PR1P/00072992/5, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518) upływa w dniu 27 czerwca 2014 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 16-05-2014 07:50
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-08-2014 09:32