2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o odwołaniu przetargu ogłoszonego na dzień 11 czerwca 2014 r.

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518)


i n f o r m u j e,


że odwołuje ogłoszony na dzień 11 czerwca 2014 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Sobótki, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 403/3 o powierzchni 0,2890 ha w obrębie 211 objęta księgą wieczystą nr:  PR1P/00072992/5.

Przetarg odwołuje się z przyczyn formalnych.

Niniejszą informację wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, a ponadto informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl