11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Ratuszowa 10A został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszk

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Ratuszowa 10A został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych, nr 14 i nr 19 w budynku przy  ul. Bohaterów Getta 36, nr 1 w budynku przy ul. Monte Cassino 16A, nr 35 w budynku przy ul. Paderewskiego 20A, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 454 w obr. 207, nr 1178 i 1191 oraz 1176 i 1190 – droga osiedlowa, wszystkie w obr. 203, nr 749 i 887 obie w obr. 202.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 j.t.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 27.06.2014 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 14-05-2014 14:58
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-01-2015 09:10