-1.9 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Gospodarka

 • fot. Koreks.jpeg Coraz więcej turystów odwiedza Przemyśl 11-12-2018 09:34

  Podsumowanie sezonu turystycznego 2018

 • śmieci_1.jpeg Dlaczego będziemy płacić więcej za śmieci? 05-12-2018 08:32

  Rada Miejska w Przemyślu na swojej drugiej sesji (4 grudnia br.) podjęła uchwałę dotyczącą m.in. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z nią w przyszłym roku będziemy płacić więcej za śmieci w swoich gospodarstwach domowych, więcej zapłacą również przedsiębiorcy. Opłaty wzrosną z 11 zł na 14 zł od osoby w przypadku odpadów segregowanych i z 17 zł na 20 zł od osoby za odpady niesegregowane. Podwyżki nie dotyczą wyłącznie Przemyśla, większość gmin w Polsce stoi przed rozwiązaniem tego problemu – część z nich już podjęła stosowne uchwały, część wkrótce przedstawi je na posiedzeniach rad gmin. Powodem jest m.in. wzrost cen energii, transportu i zwiększenie stawek za tzw. „opłatę marszałkowską”.

 • women-1209678_960_720.jpeg „Nowe umiejętności - nowe perspektywy” - nowy projekt Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 04-12-2018 15:30

  Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 28 listopada 2018 r. Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała  z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie umowę o dofinansowanie projektu pt. „Nowe umiejętności – nowe perspektywy”.

  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  Realizacja projektu zakłada wzrost kompetencji, doświadczeń zawodowych oraz możliwości zatrudnienia 72 uczestników, należących do grupy osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego.

  Priorytetowymi zadaniami, które zostaną zrealizowane w ramach projektu będą:

  • Diagnoza potrzeb uczestników projektu wraz z poradnictwem zawodowym mająca na celu dokonanie identyfikacji potrzeb uczestników, diagnozy potrzeb szkoleniowych.
  • Bezpłatne szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników połączone wraz ze stypendium szkoleniowym i zwrotem kosztów dojazdu.
  • Płatne 6 miesięczne staże zawodowe połączone ze zwrotem kosztów dojazdu na staż.

   

  Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r. Budżet projektu opiewa na kwotę  1 567 737,50 zł, zaś kwota dofinansowania to: 1 442 318,50 zł. 

   

  Więcej informacji o projekcie będzie można znaleźć już wkrótce na naszej stronie internetowej w zakładce Projekty.

   

   

 • Zarząd sukcesyjny 03-12-2018 14:06

  Od dnia 25 listopada 2018 r. - na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. 2018, poz. 1629) /1 - obowiązują przepisy, które umożliwiają zachowanie ciągłości działania w przypadku śmierci przedsiębiorcy oraz płynne przekazanie firmy następcom poprzez wyznaczenie tzw. zarządcy sukcesyjnego.

 • office-1209640_960_720.jpeg Rozpoczął się 3. nabór zgłoszeń do projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” 30-11-2018 09:42

  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza III nabór formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

   

   

   

  W ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych” można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

   

  Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, mające swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu przemyskiego woj. podkarpackiego tj. powiatów: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, przeworski, lubaczowski oraz pracownicy tych przedsiębiorstw, wykonujący pracę na terenie subregionu przemyskiego. Oddział, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji w momencie złożenia Formularza zgłoszeniowego do projektu.

   

  W ramach III naboru do projektu, do udziału w usługach rozwojowych mogą być zgłaszani wyłącznie pracownicy powyżej 50 roku życia lub pracownicy o niskich kwalifikacjach (ISCED 3 - wykształcenie maksymalnie na poziomie ponadgimnazjalnym).


  Limity dofinansowania:

  • mikro przedsiębiorstwo: poziom dofinansowania usługi - 70%, limit na jednego pracownika: 8 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 16 000 zł
  • małe przedsiębiorstwo: poziom dofinansowania usługi - 60%, limit na jednego pracownika: 8 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 40 000 zł
  • średnie przedsiębiorstwo: poziom dofinansowania usługi - 50%, limit na jednego pracownika: 8 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 80 000 zł

   

  W przypadku pracowników w wieku powyżej 50 lat, pracowników o niskich kwalifikacjach oraz usług rozwojowych kończących się nabyciem lub potwierdzenia kwalifikacji poziom dofinansowania jest wyższy o 10%.

   

  Podstawowym rodzajem pomocy udzielanej w projekcie na dofinansowanie usług rozwojowych jest pomoc de minimis.

   

  Kwota alokacji przeznaczona na nabór:  180 000 zł, w tym:

  • dla mikro przedsiębiorstw: 80 000  zł
  • dla małych przedsiębiorstw : 50 000 zł
  • dla średnich przedsiębiorstw: 50 000 zł

   

  Regulamin wsparcia wraz z wzorem formularza zgłoszeniowego oraz załącznikami są do pobrania tutaj

   

  Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać w terminie od 12.12.2018 do  04.01.2019

   

  Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe należy składać osobiście w Biurze projektu (Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1, pokój nr 27) lub za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej na adres:

  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl


  Za dzień skutecznego doręczenia Formularza zgłoszeniowego uznaje się:   

  • w przypadku doręczenia osobistego - datę przyjęcia Formularza zgłoszeniowego potwierdzoną pisemnie w biurze projektu,  
  • w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej - datę doręczenia Formularza zgłoszeniowego do Operatora (Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.)

   

  Planowana data publikacji list rankingowych: 18.01.2019 r.

   

  Przypominamy, iż w Bazie Usług Rozwojowych na daną usługę rozwojową można zapisać się dopiero po podpisaniu z PARR S.A. umowy wsparcia - promesy.  Umowy wsparcia - promesy planujemy podpisywać  począwszy od 28.01.2019 r. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie powyższego terminu wybierając usługi rozwojowe w bazie BUR.

   

  Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod poniższymi numerami telefonów:

  tel. (16) 633 63 88 wew. 2 lub 3

   

  Biuro projektu:

  ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, pokój nr 27 , pierwsze piętro

  e-mail: uslugirozwojowe@parr.pl


  (Budynek jest architektonicznie dostosowany do osób z niepełnosprawnościami)

   

 • Mikroprzedsiębiorca_Roku_2018-LinkedIn_1536x768.png Wystartował konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2018 23-11-2018 10:55

  5 listopada 2018 r. ruszyła kolejna, czternasta edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. Najmniejsze firmy z całej Polski po raz kolejny mają szansę na przedstawienie swoich osiągnięć oraz zdobycie głównej nagrody – 40 tys. złotych. Udział w Konkursie jest bezpłatny, jedynym wymogiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz spełnienie podstawowych warunków konkursu: mniej niż 10 zatrudnionych pracowników oraz obrót roczny nieprzekraczający 2 mln euro.

   

   

 • e-ZLA_MU_banner_750x300.jpeg „Chorobowe bez papierka” - Elektroniczne zwolnienia lekarskie już od grudnia 20-11-2018 13:38

  Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca listopada 2018 r. Natomiast od 1 grudnia 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

  Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) elektronicznie do ZUS. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.

  Korzyści dla pacjenta:

  • brak konieczności dostarczania zwolnienia pracodawcy
  • brak konieczności pilnowania terminu 7 dni na dostarczenie zwolnienia oraz brak ryzyka ewentualnego obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu
  • stały dostęp do swoich zwolnień lekarskich na Platformie Usług Elektronicznych

  Korzyści dla płatnika – płatnik otrzymuje:

  • szybką informację o zwolnieniu wystawionym pracownikowi
  • możliwość kontroli poprawności wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika dla krótkich zwolnień
  • brak konieczności sprawdzania, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni
   od jego otrzymania
  • stały dostęp do zwolnień lekarskich pracowników i możliwość eksportu zwolnień


  Upoważniony przez lekarza asystent medyczny będzie mógł wystawiać zwolnienia lekarskie. Zanim to jednak nastąpi jego nazwisko musi znaleźć się w rejestrze usług medycznych (RAM) i zostać zaakceptowane przez ZUS. W praktyce oznacza to, że lekarz zostanie odciążony od obowiązków administracyjnych i będzie mógł więcej czasu poświęcić pacjentowi.

  Pielęgniarki, ratownicy medyczni, sekretarki medyczne – wszyscy już od 23 października mogą
  wystawić e-zwolnienie w imieniu lekarza.  Lekarz będzie mógł upoważnić do wystawiania zwolnienia lekarskiego – w jego imieniu i na podstawie dokumentacji medycznej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych właśnie rozpoczyna szkolenia asystentów medycznych.

  Asystentem medycznym, którego lekarz będzie mógł upoważnić do wystawiania e-zwolnień w swoim imieniu, może zostać osoba, która wykonuje zawód medyczny lub choćby czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Osoba ta musi posiadać zarejestrowane konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i być wpisana do Rejestru Asystentów Medycznych (RAM), dostępnym od 23 października pod adresem https://ram.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/. Swój profil na platformie ZUS musi mieć również lekarz, w którego imieniu e-ZLA będzie wystawiał asystent.

  Upoważnianie asystenta do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich będzie odbywać się w RAM. Następnie informacja ta będzie przekazywana do ZUS. Na jej podstawie asystent uzyska dostęp do odpowiednich funkcji na PUE ZUS, dzięki którym wystawi e-ZLA. Co ważne - asystent medyczny upoważniony do wystawiania e-ZLA - będzie wykonywał w imieniu lekarza jedynie techniczne czynności. O samym zwolnieniu i jego sczegółach nadal będzie decydował wyłącznie lekarz.

  - Takie upoważnienie lekarz może wystawić na rok, po upływie 12 miesięcy będzie musiał wystawić kolejne. Lekarz może też w każdej chwili upoważnienie wycofać – wyjaśnia Wojciech Dyląg - Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Podkarpaciu.

  Nie oznacza to jednak, że asystent medyczny za lekarza będzie decydował, komu wypisać zwolnienie. Nadal to wyłącznie lekarz będzie decydował o zwolnieniu i jego szczegółach. Natomiast upoważniony przez niego asystent medyczny tylko wprowadzi dane zaświadczenia do elektronicznego systemu i samodzielnie je podpisze

  Jak upoważnić asystenta medycznego do wystawiania zwolnień?

  Pierwszym krokiem lekarza jest wpisanie upoważnianej osoby do Rejestru Asystentów Medycznych, w którym gromadzone są dane o osobach mających upoważnienia do wypisywania zwolnień. ZUS zweryfikuje, czy można udostępnić osobie upoważnionej możliwość wystawiania zwolnień lekarskich w formie dokumentu elektronicznego.

  - Chodzi przede wszystkim o sprawdzenie czy osoba upoważniona ma utworzone w ZUS swoje indywidualne konto na portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE) – wyjaśnia Wojciech Dyląg.
  -
  Bez elektronicznego konta w ZUS wystawienie e-ZLA jest, bowiem niemożliwe – dodaje.

  Na Podkarpaciu szkolenia dla lekarzy z elektronicznych zwolnień lekarskich trwają już od wielu miesięcy. Są one organizowane także w przychodniach i szpitalach. ZUS zaprasza także asystentów medycznych do uczestnictwa w szkoleniach. Dni i godziny szkoleń w podkarpackich placówkach ZUS sprawdzić można na stronie internetowej www.zus.pl, zakładka „wydarzenia i szkolenia”.

 • Sielecka.jpeg Do kupienia lub wynajęcia nieruchomość przy ulicy Sieleckiej 15 20-11-2018 11:22

  Do kupienia lub wynajęcia nieruchomość należąca do „Grupy Ożarów”, położona w Przemyślu przy ulicy Sieleckiej 15.

   

 • computer-767776_960_720.jpeg Lokalny rynek pracy w liczbach 20-11-2018 09:47

  Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, według stanu na dzień 31 października 2018 roku, w PUP w Przemyślu zarejestrowanych było 6.606 bezrobotnych, czyli o 65 osób mniej niż w poprzednim miesiącu. Zaś w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba bezrobotnych była mniejsza o 775 osób, czyli o 10,5 %.

 • Logo_punkt_informacyjny.jpeg Spotkanie informacyjne pt. „Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz inne formy wsparcia dla osób młodych” 16-11-2018 11:28

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne pt. „Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz inne formy wsparcia dla osób młodych”, które odbędzie się 26 listopada (poniedziałek) w Wojewódzkim Urząd Pracy Oddział Zamiejscowy w Przemyślu, przy ul. Kościuszki 2 w Przemyślu.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl