19 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Gospodarka

 • achievement-3408115_960_720.jpeg Uwaga! Przedłużono termin rekrutacji pracodawców do projektu "Nowe umiejętności - nowe perspektywy" 24-04-2019 14:29

  Jak informuje Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego, wydłużony został termin składania przez pracodawców Wniosków o przyjęcie na staż w ramach projektu "Nowe umiejętności - nowe perspektywy".

   

  Rekrutacja potrwa do dnia 10 maja 2019 r.

   

  Dokumenty rekrutacyjne, w tym Wniosek o przyjęcie na staż dostępne są na stronie internetowej www.noweperspektywy.parr.pl w zakładce "Pliki do pobrania".

   

  Organizator oferuje:

  • 6-miesięczne staże w pełni finansowane ze środków UE
  • wynagrodzenie do 500 zł dla opiekuna stażysty
  • opłacenie badań lekarskich oraz ubezpieczenia NNW stażysty

   

  Jednocześnie PARR S.A. przypomina, iż pracodawcą przyjmującym na staż Uczestnika Projektu może być przedsiębiorca, który spełnia łącznie wszystkie następujące kryteria:

  • ma siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa podkarpackiego
  • nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości
  • nie został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych i nie jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie w okresie 365 dni przed złożeniem Wniosku o przyjęcie na staż
  • nie zalega z opłatami z tytułu zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS
  • zobowiąże się do zatrudnienia Uczestnika Projektu, po zakończeniu przez niego stażu, na okres co najmniej 3 miesięcy, na podstawie umowy o pracę, przynajmniej na ½ etatu.

   

  Wniosek o przyjęcie na staż należy wypełnić komputerowo oraz złożyć osobiście lub pocztą/kurierem do Biura Projektu we wskazanym terminie.

   

   

  Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych pracodawców !!!

   

   

  Biuro Projektu:

  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (pokój nr 22), 37-700 Przemyśl

  tel. (16) 633 63 88, wew. 5, kom. (+48) 881 363 197

  Biuro Projektu mieści się w budynku dostosowanym do osób z niepełnosprawnościami

   

 • autobus.jpeg Zmiany w kursowaniu autobusów MZK 24-04-2019 13:30

  Od 1 maja br. ulegnie rozkład jazdy na linii nr 5 i 14. Wybrane kursy realizowane będą do miejscowości Ujkowice trasą wiodącą przez ulicę Wysockiego. Jednocześnie z dniem 1 maja 2019r. całkowicie zlikwidowana zostanie linia nr 17 kursująca na trasie Przemyśl – Ujkowice.

 • parr RODO.png RODO? Nie takie straszne, jak je malują! – ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE 17-04-2019 15:33

  Wdrożenie RODO – ochrona danych osobowych - stworzenie dokumentacji, procedur, testowanie, wdrażanie skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z RODO – 26 kwietnia 2019 r.

 • parr z.jpeg Zaproszenie na spotkanie dotyczące konkursu w ramach działania 9.3 "Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych" 17-04-2019 15:19

  W ramach konkursu wnioski mogą składać wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), z zastrzeżeniem, że Wnioskodawcą może być wyłącznie szkoła językowa posiadająca odpowiedni potencjał i doświadczenie tj.:

  • posiada siedzibę lub oddział regionalny na terenie województwa podkarpackiego;
  • w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku zrealizowała kursy językowe dla co najmniej 200 osób na terenie województwa.
  • zatrudnia lub systematycznie współpracuje na terenie województwa podkarpackiego z co najmniej 3 lektorami, z których każdy posiada minimum 300 godzin doświadczenia w nauczaniu języka obcego, zebrane w ciągu 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

   

  Zgodnie z zapisami Regulaminu w ramach powyższego konkursu można realizować szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy kompetencji cyfrowych i uzyskiwanie kwalifikacji językowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych i językowych.

   

  UWAGA! W ramach niniejszego konkursu możliwa jest realizacja wyłącznie szkoleń prowadzących do uzyskania kwalifikacji językowych. Szkolenia obejmują wyłącznie języki: angielski, niemiecki lub francuski.

   

  Konkurs został ogłoszony 29 marca 2019 r., zaś możliwość finansowania powyższych działań istnieje od dnia ogłoszenia naboru do 30 czerwca 2021 r. Biorąc jednak pod uwagę procedurę oceny formalnej i merytorycznej, ewentualne negocjacje oraz czas niezbędny na przygotowanie przez Projektodawców dokumentów wymaganych do zawarcia umowy, rozstrzygnięcie konkursu planuje się na lipiec 2019 r.

   

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90%.

   

  Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie od 29.04.2019 r. do 10.05.2019 r.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będzie  można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00  w Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Przemyślu ul. Ks. Piotra Skargi 7/1.

   

  Zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu należy zgłaszać telefonicznie do 24.04.2019 r. do godz. 14.00. pod nr tel. 16 633 63 88 wew.1.

   

 • eBOK_PWiK.jpeg Przemyski PWiK wprowadza dla swoich klientów eBOK 16-04-2019 16:04

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu od 9 kwietnia wprowadziło dla swoich klientów możliwość korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Każdemu kto dokona rejestracji konta pozwoli to m.in. na szybki i wygodny wgląd do do aktualnej faktury, historii płatności, zużycia wody, stanu wodomierza i swoich danych.

   

 • wysypiska_21.jpeg Fotopułapki sposobem na dzikie wysypiska 12-04-2019 16:46

  Koniec zimy i rozpoczynająca się wiosna odsłaniają wiele wstydliwych widoków w naszym mieście, którymi są dzikie wysypiska śmieci. Pomimo wprowadzenia czytelnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który pozwala na bezproblemowe pozbycie się śmieci różnego rodzaju w ramach obowiązkowej opłaty za ich odbiór, wiele zakamarków Przemyśla nadal tonie w odpadach, które powinny znaleźć się na składowisku odpadów lub w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Władze miasta zamierzają walczyć z tym zjawiskiem poprzez monitorowanie miejsc, w których najczęściej pojawiają się dzikie wysypiska, za pomocą tzw. „fotopułapek”.

 • roboty_drogowe300.png Ulica Asnyka w Przemyślu 11-04-2019 08:07
 • Debwx2SW4AAPXV2.jpeg Dotacje na szkolenia pracowników przedsiębiorstw - kolejny nabór w ramach projektu PARR S.A. pt. „Fundusz Usług Rozwojowych” 05-04-2019 13:31

  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła V nabór formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

  W ramach „Fundusz Usług Rozwojowych” przedsiębiorcy z subregionu przemyskiego (powiaty: Miasto Przemyśl, przemyski, jarosławski, lubaczowski, przeworski) mogą otrzymać nawet do 80% dofinansowania na szkolenia pracowników. Z dotacji mogą skorzystać także właściciele przedsiębiorstw.

   

  Aby otrzymać dofinansowanie należy:

  1. Wybrać szkolenie na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
  2. Złożyć do PARR S.A. formularz zgłoszeniowy na wybrane szkolenie
  3. Podpisać umowę o dotację z PARR S.A.
  4. Zapisz się na szkolenie i wziąć w nim udział
  5. Złożyć dokumenty rozliczeniowe do PARR S.A.

  Doradcy PARR S.A. pomogą bezpłatnie wypełnić dokumenty zgłoszeniowe.

  Formularze zgłoszeniowe można składać do 25.04.2019 r.

  Więcej informacji o naborze na stronie www.funduszuslugrozwojowych.parr.pl

  Kontakt:

  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  ul. ks. Piotra Skargi 7/1, Przemyśl

  tel. (16) 633 63 88 wew. 2 lub 3

 • SSPP_2 xx.jpeg Nowa edycja Szkoły Świadomego Planowania Przestrzennego 02-04-2019 08:56
 • organizacja_ruchu_Z8ielony_Rynek.jpeg Zmiana organizacji ruchu w ulicy Sportowej 28-03-2019 13:57

  Informujemy mieszkańców Przemyśla oraz pozostałe osoby korzystające z miejsc postojowych w pobliżu "Zielonego Rynku" o wprowadzanej od 1 kwietnia tymczasowej organizacji ruchu na części ulicy Sportowej. Do planowanej na 30 listopada 2020 roku daty przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu, nie będzie można korzystać z miejsc postojowych znajdujących się w pobliżu mostu kolejowego.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl