Oświadczenie Prezydenta Miasta w sprawie MKS POLONIA

W związku z powtarzanymi przez władze MKS POLONIA informacjami i oskarżeniami, które sugerują, że władze miasta są winne obecnych problemów finansowych klubu, pragnę wyjaśnić co następuje:

1) Samorząd Miasta Przemyśla, corocznie przekazywał MKS POLONIA znaczne kwoty - w ramach konkursów, w formie nagród, dotacji na organizację wydarzeń sportowych, realizację programów profilaktycznych – które były istotnym wsparciem działalności klubu:

w roku 2010 – 47.232,- zł

w roku 2011 – 264.746,- zł

w roku 2012 – 227.510,- zł

w roku 2013 - przyznano 176.500,- zł

W roku 2013 część przyznanych dotacji nie została ostatecznie przekazana do Klubu, ponieważ należności z tego tytułu zostały zajęte przez Komornika i przekazana na jego konto (142.563,49 zł).
Prezydent Miasta Przemyśla umorzył łącznie należności z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu Gminy Miejskiej Przemyśl w kwocie 123.330,93 zł. (należność główna oraz odsetki)

2) Nie prawdziwa jest informacja o obietnicach składanych przez Prezydenta Miasta sponsorowi Klubu. Faktem jest natomiast, że w 2012 r. Prezydent Miasta Przemyśla wypowiedział jednemu ze sponsorów umowę dzierżawy budynku Rynek 11, ze względu na nieuregulowanie należnego czynszu za 1 rok (w sprawie tej zaległości prowadzona jest egzekucja komornicza). Sponsor ten, miał również – zgodnie z zawartą umową dzierżawy – przeprowadzić remont tego budynku i w związku z tym przez okres pierwszych 5 lat był zwolniony z czynszu dzierżawnego. Wygląd budynku dobitnie świadczy, że remont ten nie został również wykonany.

 

Prezydent Miasta 

Robert Choma

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 09-05-2014 12:01 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 18-07-2014 10:56

Na skróty