9.8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wniosków do udziału w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..."

Do 8 kwietnia br. zbierane były wnioski do udziału w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Przemyśla”, który jest realizowany w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Osi priorytetowej: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poniżej prezentujemy Państwu listy wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do projektu.

 

LISTA  PODSTAWOWA 

DOSTĘP DO INTERNETU

 

LISTA PODSTAWOWA

ZESTAW KOMPUTEROWY I DOSTĘP DO INTERNETU

 

LISTA  REZERWOWA

 

LISTA WNIOSKÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl