10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Lekarzu, reaguj na przemoc!

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia uruchomiła projekt informacyjno-edukacyjny pod hasłem „Lekarzu, reaguj na przemoc!”. Jest on adresowany do pracowników ochrony zdrowia i ma na celu wzmocnienie ich udziału w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. przez podnoszenie kompetencji dotyczących rozmowy z pacjentem doznającym przemocy, rozpoznawania przemocy, uruchamiania procedury „Niebieskie karty” oraz pracy w zespołach interdyscyplinarnych. Przedsięwzięcie wspierają Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Komitet Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk.

DOZNAJESZ PRZEMOCY ?  LEKARZ MA OBOWIĄZEK CI POMÓC

Bardzo często lekarz jest tą osobą, która jako pierwsza dowiaduje się o przemocy w rodzinie. Pacjenci zgłaszają się do lekarzy z różnymi dolegliwościami, które mogą świadczyć o doznawaniu przemocy w rodzinie – mówi Katarzyna Michalska z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ci, którzy doświadczają przemocy ze strony najbliższych, zazwyczaj nie wiedzą, że zgodnie z prawem mogą oczekiwać pomocy m.in. w gabinecie lekarskim.

W każdej polskiej gminie lub mieście powinien działać zespół interdyscyplinarny złożony ze specjalistów. Nowelizacja ustawy z 2010 r. włączyła do systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poza Policją czy pomocą społeczną także ochronę zdrowia. W sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie lekarz ma obowiązek wszcząć procedurę „Niebieskie Karty”. Ma ona na celu ustalenie, czy w danym przypadku faktycznie dochodzi do stosowania przemocy w rodzinie, oraz opracowanie i realizację planu pomocy.

Lekarze mają także obowiązek wykonać bezpłatne badanie w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydać zaświadczenie lekarskie. Co istotne, taki dokument może wydać lekarz każdej specjalności – nie tylko biegły z zakresu medycyny sądowej (jak w przypadku obdukcji). Wydanie zaświadczenia jest bezpłatne.

Lekarz ma autorytet

Eksperci zwracają uwagę, że osoba doznająca przemocy często ze strachu lub ze wstydu nie decyduje się powiadomić o swoim problemie Policji czy pomocy społecznej. Szansą na ujawnienie problemu przemocy może okazać się wizyta w gabinecie lekarskim. Często to właśnie lekarz uświadamia pacjentowi, że jest ofiarą przemocy i powinien otrzymać pomoc. Lekarz może wskazać konkretne drogi wyjścia z problemu, dać namiary na ośrodki dla ofiar przemocy w rodzinie czy organizacje pozarządowe, które udzielają wsparcia.

– Lekarz jest autorytetem i jako przedstawiciel ochrony zdrowia cieszy się poważaniem społecznym. Dzięki temu ma największą szansę na to, że pacjent go wysłucha i zastosuje się do jego rad i zaleceń – uważa Wanda Paszkiewicz, psycholog, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. – Osoba doznająca przemocy może nie posłuchać policjanta, pracownika socjalnego, ale przekonają ją argumenty lekarza i poważnie rozważy jego stanowisko.

Etyka i prawo

Obowiązek pomocy pacjentom doznającym przemocy wynika nie tylko z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lecz także z zasad etyki lekarskiej. Ważne, by osoby krzywdzone wiedziały, że przemoc w rodzinie ma destrukcyjny wpływ na ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Konkretne wskazówki lekarza dla osób doznających przemocy mają na celu poprawę ich stanu zdrowia. – Tak jak lekarz zapisuje lekarstwo, tak samo daje zalecenie, by zgłosić się do specjalistycznej placówki dla osób doznających przemocy w rodzinie – zauważa Wanda Paszkiewicz.

Lekarz ma obowiązek okazać wsparcie pacjentowi, ale jego rola w systemie przeciwdziałania przemocy jest odmienna niż w przypadku Policji czy pomocy społecznej. – Lekarz jest po to, by powiedzieć: „Uwaga, być może doszło tu do aktu przemocy”. Nie ma to jeszcze nic wspólnego z uznaniem, że faktycznie doszło do skrzywdzenia – zauważa prof. Andrzej Marciński, radiolog, od lat zaangażowany w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. – Chodzi o to, by skierować sprawę do tych instytucji, które z mocy prawa mogą się tym zająć. Mam na myśli nie tylko sąd rodzinny i karny czy prokuraturę, procedurę „Niebieskie Karty”, lecz także zespoły interdyscyplinarne.

Lekarzu, reaguj na przemoc!

Niestety wielu lekarzy nie zna szczegółowo obowiązków, które nakłada na nich Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Szansą na zmianę jest ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do przedstawicieli ochrony zdrowia „Lekarzu, reaguj na przemoc!”. Jej celem jest m.in. zapoznanie lekarzy z procedurą „Niebieskie Karty” oraz z psychologicznymi aspektami przeciwdziałania przemocy.

Z inicjatywy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod koniec ubiegłego roku do każdej placówki podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce trafił pakiet edukacyjny z omówieniem psychologicznych i prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy. Więcej informacji o kampanii można znaleźć na stronie www.lekarzureagujnaprzemoc.pl.

 

Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy. Zgodnie z art. 207 § 1 kodeksu karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

 

Każdemu zdarza się kłócić bądź nie zgadzać z partnerem, rodziną czy innymi bliskim osobami od czasu do czasu. Ale jeżeli takie sytuacje regularnie się powtarzają i boisz się swojego partnera, jest to oznaka przemocy domowej. Nie bój się szukać pomocy.

 

Wybrane instytucje działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Przemyślu:
 

 1. POLICJA - TELEFON ALARMOWY 997 / całodobowo
     Komenda Miejska Policji ul. Boh. Getta 1

tel. tel. (0-16) 677 33 99
fax. (0-16) 677 33 19
tel. dyż. (0-16) 677 33 10

 

2.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Leszczyńskiego 3
tel. 16-675-21-61
fax: 16-675-05-59
e-mail: sekretariat@mops.przemysl.pl
http://www.mops.przemysl.pl/zesp_inf_og.php

     

3.  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemyślu

ul. Ratuszowa 10A
tel. 16 678 40 10

 

4.  Prokuratura Rejonowa w Przemyślu

ul. Waygarta 8
37-700 Przemyśl
tel. 16 678 97 77
fax: 16 678 85 21
e-mail: prok@przemysl.gov.pl
 

5.  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach

Korytniki 14
37-741 Krasiczyn
tel. 16 671 85 94
16 671 85 94
e-mail: kontakt@sow-korytniki.pl
skype: soskorytniki
gg: 10663916

JPGNULL (8,98KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 05-05-2014 10:30
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-08-2014 11:28