10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2013

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w załączeniu publikujemy Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013.

Więcej informacji nt. raportów i sprawozdań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi >>>

 

PDFSprawozdanie 2013 (877,12KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 30-04-2014 13:44
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-05-2014 13:43