9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 29 kwietnia 2014 r. o godz. 1000 Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, przeprowadzi

Przemyśl, dnia 29 kwietnia 2014 r.

GL-I.7150.4.2014.JS4

Prezydent Miasta Przemyśla

 

informuje, że w dniu 29 kwietnia 2014 r. o godz. 1000 Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl  lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukcję na oddanie w najem  niżej wymienionego lokalu użytkowego położonego w budynku przy:

1)       ul. Reja 6 – „Domek Ogrodnika” -   najwyższą miesięczną stawkę czynszu zaoferowała:

                                                                            Wiesława Januszczyk, Centrum Edukacji „Baza”

        

            Wadium wpłacone przez ww. osobę, które wygrała aukcję zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej lokal.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego w razie uchylenia się osoby, która wygrała aukcję, od zawarcia umowy o najem lokalu w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

       Wygrywający aukcję jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej) tj. o kwotę 1 000,00 zł

 

Opublikował:  | Data publikacji: 29-04-2014 13:19
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-07-2014 08:49